Сграда на Общинска администрация – Благоевград

декември 20, 2019by admin-3
Начало » Проекти » Сграда на Общинска администрация – Благоевград
Обект: Сграда на Общинска администрация – Благоевград
Доставени материали: подконструкция Q-Vent за монтаж на вентилируеми фасадни системи
Локация: гр. Благоевград
Инвеститор: Община Благоевград
Архитект: -
Главен изпълнител: „Инфра Холдинг” АД
Общинска-администрация-Благоевград
Общинска-администрация-Благоевград-1
Общинска-администрация-Благоевград-2