Контакти

Не се колебайте да се свържете с нас!

ул. Борис Арсов 9
гр. София, 1700
0897 89 88 89
office@conforma.bg
Светла Миладинова

КЛЮЧОВИ КЛИЕНТИСветла Миладинова

Conforma

РЕГИОНАЛЕН МЕНИДЖЪР ПРОДАЖБИ - СЕВЕРНА БЪЛГАРИЯДаниела Иванова

https://conforma.bg/wp-content/uploads/Nedelina_Delcheva.jpg

РЕГИОНАЛЕН МЕНИДЖЪР ПРОДАЖБИ - ЮЖНА БЪЛГАРИЯНеделина Денчева

Росица Варадинова

СПЕЦИАЛИСТ ПРОДАЖБИ LAMINAMРосица Варадинова

Ивайло Захариев

ТЪРГОВСКИ ДИРЕКТОРИвайло Захариев

Ивайло Горанов

МЕНИДЖЪР ПРОДАЖБИИвайло Горанов

Христо Щерев

УПРАВИТЕЛХристо Щерев