Контакти

Не се колебайте да се свържете с нас!

ул. Борис Арсов 9
гр. София, 1700
0897 89 88 89
office@conforma.bg
Анита Манова

КЛЮЧОВИ КЛИЕНТИАнита Манова

Светла Миладинова

КЛЮЧОВИ КЛИЕНТИСветла Миладинова

Conforma

РЕГИОНАЛЕН МЕНИДЖЪР ПРОДАЖБИ - СЕВЕРНА БЪЛГАРИЯДаниела Иванова

Румяна Ангелова

АГЕНТ ПРОДАЖБИРумяна Ангелова

Conforma

МЕНИДЖЪР ПРОДАЖБИКалин Здравков

Ивайло Захариев

ТЪРГОВСКИ ДИРЕКТОРИвайло Захариев

Ивайло Горанов

МЕНИДЖЪР ПРОДАЖБИИвайло Горанов

Христо Щерев

УПРАВИТЕЛХристо Щерев