„Каменица Парк”

декември 27, 2019by admin-3
Начало » Проекти » „Каменица Парк”
Обект: „Каменица Парк”
Доставени материали: подконструкция Q-Vent за монтаж на вентилируеми фасадни системи
Локация: гр. Пловдив
Инвеститор: „Каменица Парк” АД
Архитект: „Стивън Джордж Интернешънъл”
Главен изпълнител: „Балкан Стоун Консулт” ЕООД
Проджект мениджър: „ПМ Проджект Мениджмънт” ЕООД
Каменица-Парк