Многофункционална сграда NV Tower

януари 15, 2021by admin-3
Начало » Проекти » Многофункционална сграда NV Tower
Обект: Многофункционална сграда NV Tower
Доставени материали: подконструкция за монтаж на листов материал
Локация: гр. София, бул. „Г. М. Димитров“ № 57
Инвеститор: „Бългериън Еко Проджектс“ АД
Архитект: „А и А Архитекти“ ООД
Главен изпълнител: „Маркан“ ЕООД
Изпълнител на фасадите: „ТАЛ Инженеринг“ ЕООД
Многофункционална-сграда-NV-Tower
Многофункционална-сграда-NV-Tower-1
Многофункционална-сграда-NV-Tower-2