Многофункционална сграда NV Tower

януари 15, 2021by admin-3
Начало » Проекти » Многофункционална сграда NV Tower
Обект: Многофункционална сграда NV Tower
Доставени материали: подконструкция за монтаж на листов материал
Локация: гр. София, бул. „Г. М. Димитров“ № 57
Инвеститор: „Бългериън Еко Проджектс“ АД
Архитект: „А и А Архитекти“ ООД
Главен изпълнител: „Маркан“ ЕООД
Изпълнител на фасадите: „ТАЛ Инженеринг“ ЕООД
NV Tower
NV Tower 1
NV Tower 2
NV Tower 3
NV Tower 4
NV Tower 5
NV Tower 6
NV Tower 7
NV Tower 8
NV Tower 9
NV Tower 10
NV Tower 11
NV Tower 12
NV Tower 13
NV Tower 14
NV Tower 15